Apie Lietuvą

Lietuva – nauja aktyvi Europos Sąjungos (2004 05 01) ir Šiaurės Atlanto šalių aljanso (2004 03 29) narė – vienintelė iš Baltijos šalių turinti beveik 800 metų valstybingumo tradicijas. Lietuva, kurios vardas pirmąkart buvo paminėtas beveik prieš tūkstantį metų (1009 m.), būdama Vakarų ir Rytų kultūrų sandūroje, išgyveno dramatišką valstybės nepriklausomybės ir įsitvirtinimo istoriją. Viduramžiais Lietuva buvo didžiausia Rytų Europos valstybė, kurioje klestėjo amatai ir prekyba su kitomis šalimis.
 
1579 m. įkurtas Vilniaus universitetas – reikšmingas europinio masto mokslo ir švietimo židinys. XVI a. priimti trys Lietuvos statutai – teisinis civilizuotos valstybės pagrindas – darę įtaką ir kitų Europos valstybių teisėkūrai. Nepaisant šalies valstybingumo praradimo, Trečiasis statutas Lietuvoje galiojo net 250 metų, padėjęs išsaugoti nacionalinę pilietinę sąmonę. Lietuvos-Lenkijos konstitucija, kaip ir Prancūzijos, priimta tais pačiais 1791 m., yra seniausios Europoje.
 

 

 

Vilniuje išspausdintos pirmosios baltarusių knygos: „Mažoji kelionių knyga“ (1522 m.) ir „Apaštalas“ (1525 m.) bei pirmoji latviška knyga – Petro Kanizijaus Katekizmo vertimas (1585 m.). Lietuvos sostinė yra lenkų pirmosios nacionalinės operos gimtinė: Vilniuje Stanislavas Moniuška parašė operą „Halka“ ir ją čia pirmąkart atliko (koncertinis variantas 1847 m., o premjera Vilniaus operos teatre – 1854 m.
 
Vilnius visada buvo daugiatautis, daugiakalbis ir daugiakultūris vakarietiškas Europos miestas. Pastaruoju metu Lietuva tampa neformalia Baltijos šalių politine lydere – perteikiančia kitoms posovietinės erdvės šalims savą demokratinės raidos patyrimą, energingai dalyvaujančia ES atsinaujinimo procesuose. 2005 m. balandį Vilniuje įvyko 26 NATO šalių užsienio ministrų susitikimas.
 

Faktai apie Lietuvą

Valstybės plotas: 65 300 kv. km.

Geografinė padėtis: Lietuva – rytinėje Baltijos jūros pakrantėje įsikūrusi valstybė. Prancūzijos nacionalinis geografijos institutas 1989 m. nustatė, kad Lietuvoje  yra Europos geografinis centras.

 Kaimyninės valstybės: Latvija, Baltarusija, Lenkija, Rusija.

 Klimatas: iš jūrinio pereinantis į žemyninį. Vidutinė liepos mėnesio temperatūra yra +23°C, o sausio mėnesio -4.9°C.

 Reljefas: Lietuva – lygumų kraštas, jos sudaro apie 75 proc. šalies ploto.

 Kalba: Oficiali Lietuvos Respublikos kalba – lietuvių kalba.

 Gyventojų skaičius: 3 394 000.

Sostinė: Vilnius.

Politinė sistema: Parlamentinė demokratija. Valstybės vadovas – Prezidentas, vykdomoji valdžia – Vyriausybė (skiriama Prezidento), įstatymų leidžiamoji valdžia – Seimas (vienerių rūmų parlamentas, renkamas tiesiogiai).

Administracinis suskirstymas: Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių. Apskritis sudaro 60 savivaldybių. Savivaldybės suskaidytos į 546 seniūnijas.

Didžiausi miestai pagal gyventojų skaičių: Vilnius (553 200 ), Kaunas (373 700), Klaipėda (191 600), Šiauliai (132 700), Panevėžys (118 800).

Etninė gyventojų sudėtis: lietuviai – 83,5 %, lenkai – 6,7 %, rusai – 6,3 %, baltarusiai – 1,2 %. Kitų tautybių atstovai sudaro 2,3 % Lietuvos gyventojų. Lietuvoje gyvena 115 tautybių atstovai.

Religija: Romos katalikų. Lietuvoje taip pat išpažįstami pravoslavų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, sentikių, judėjų, islamo ir kt. tikėjimai.

Gyvenimo trukmė: Vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje – 71 metai, vyrų – 66, moterų – 77.

Nacionalinė valiuta: litas (Lt). 3,4528 Lt = 1 euras.

Nepriklausomybė:

  • paskelbta 1918 m. vasario 16d.
  • atkurta 1990 m. kovo 11d.

2004m. kovo 29d. Lietuva tapo NATO nare, o 2004m. gegužės 1d. – ES nare.

  Herbas                      Vėliava

   

Nacionalinės šventės:
Sausio 1-oji – Naujieji Metai
Vasario 16-oji – Nepriklausomybės diena (1918)
Kovo 11-oji – Nepriklausomybės atkūrimo diena (1990)
Velykos (sekmadienis ir pirmasis Velykų pirmadienis)
Gegužės 1-oji – Darbo diena
Birželio 24-oji – Joninės (Rasos)
Liepos 6-oji – Mindaugo karūnavimo diena
Rugpjūčio 15-oji – Žolinė
Lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų diena
Gruodžio 25-oji ir 26-oji – Šv.Kalėdos

 

SupeRRent.lt 2017. Centrinis biuras: Geležinio Vilko 6a, Vilnius, tel. +370 690 05550.
Svetainės koncepcija vygintas.lt